Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2023 Hiển thị tất cả
Tăng dung lượng (max upload file size) trong .htaccess WordPress

Tăng dung lượng (max upload file size) trong .htaccess WordPress

Mở file .htaccess bằng text editor hoặc code editor, sau đó thêm mã sau: php_value upload_max_filesize 128M  php_v…

Bài viết liên quan theo nhiều label cho Blogspot

Bài viết liên quan theo nhiều label cho Blogspot

1.Tìm đoạn code như bên dưới: <div class='post-footer'> - Và gắn vào sau đoạn code bên dưới. <!--…

FIX: The widget settings in widget with id <b>PageList2</b> is not valid. Page title is invalid.

FIX: The widget settings in widget with id PageList2 is not valid. Page title is invalid.

Tìm: PageList2 Chèn <!-- vào trước <b:widget-settings> Chèn --> vào sau </b:widget-settings>

Tags

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Tìm kiếm Blog này

Advertisement

Responsive Advertisement

World

Music

Like Us Fanpage

Our Team Members

ads here

Facebook

About BlogTube

Blogger templates

  Mobile Logo Settings

  Mobile Logo Settings
  image

  Pages - Menu

  Blogroll

  ads here