Bài viết liên quan theo nhiều label cho Blogspot

Bài viết liên quan theo nhiều label cho Blogspot1.Tìm đoạn code như bên dưới:
<div class='post-footer'>
- Và gắn vào sau đoạn code bên dưới.

<!-- related post -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='widget-content'>
<h2>Các bài liên quan</h2>
<div id='related-1'/><br/><br/>
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
homeUrl3 = &quot;yourblog.blogspot.com&quot;;
maxNumberOfPostsPerLabel = 10;
maxNumberOfLabels = 6;
function listEntries10(json) {
var ul = document.createElement(&#39;ul&#39;);
var maxPosts = (json.feed.entry.length &lt;= maxNumberOfPostsPerLabel) ?
json.feed.entry.length : maxNumberOfPostsPerLabel;
for (var i = 0; i &lt; maxPosts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
for (var k = 0; k &lt; entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == &#39;alternate&#39;) {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
var li = document.createElement(&#39;li&#39;);
var a = document.createElement(&#39;a&#39;);
a.href = alturl;
var txt = document.createTextNode(entry.title.$t);
a.appendChild(txt);
li.appendChild(a);
ul.appendChild(li);
}
for (var l = 0; l &lt; json.feed.link.length; l++) {
if (json.feed.link[l].rel == &#39;alternate&#39;) {
var raw = json.feed.link[l].href;
var label = raw.substr(homeUrl3.length+21);
label = decodeURIComponent(label);
var txt = document.createTextNode(label);
var h = document.createElement(&#39;h4&#39;);
h.appendChild(txt);
var div1 = document.createElement(&#39;div&#39;);
div1.appendChild(h);
div1.appendChild(ul);
document.getElementById(&#39;related-1&#39;).appendChild(div1);
}
}
}
function search10(query, label) {
var script = document.createElement(&#39;script&#39;);
script.setAttribute(&#39;src&#39;, &#39;http://&#39; + query + &#39;/feeds/posts/default/-/&#39;+ label +&#39;?alt=json-in-script&amp;callback=listEntries10&#39;);
script.setAttribute(&#39;type&#39;, &#39;text/javascript&#39;);
document.documentElement.firstChild.appendChild(script);
}
var labelArray = new Array();
var numLabel = 0;
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
textLabel = &quot;<data:label.name/>&quot;;
var test = 0;
for (var i = 0; i &lt; labelArray.length; i++)
if (labelArray[i] == textLabel) test = 1;
if (test == 0) {
labelArray.push(textLabel);
var maxLabels = (labelArray.length &lt;= maxNumberOfLabels) ?
labelArray.length : maxNumberOfLabels;
if (numLabel &lt; maxLabels) {
search10(homeUrl3, textLabel);
numLabel++;
}
}
</b:loop>
</b:loop>
&lt;/script&gt;
</div>
</b:if><br/>
<!-- /related post -->

Tùy chỉnh:
 • Thay điy.vn bằng địa chỉ blog của bạn, lưu ý không có "/" ở cuối nhé.
 • maxNumberOfPostsPerLabel là tối đa số bài viết hiển thị ở mỗi nhãn (label).
 • maxNumberOfLabels là số nhãn (label) sẽ được hiển thị.

2.Dán code bên dưới trước thẻ ]]></b:skin>
#related-1 h4{font-size: 18px;font-weight: bold;color:#333}
#related-1 a{font-size: 14px;font-weight: bold;color:#3090C7}
#related-1 a:hover{color:#8D38C9}
#related-1 li a{margin:0 0 0 8px;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkycw0o8zjmMhZE0CqxFzuOvj5Vv7RUXZnRHYLKgXyB7u4Co8389IpszS58U4y_L_HX5sCXgvI_aAZMMqQnUPTh0AFngMOyS_0nkr7FdI7Ijrqw_0TwBM5oxpbyCJnAqiP6wPADMXmUlg/h120/green-star-namkna-blogspot-com.gif) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}
#related-1 li a:hover{margin:0 0 0 8px;background:url(https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQz9vdipgnTaosv-GAXJ4t7mcVFLCuY-OxSZZ7BApkDLZbiinNVKFJkTfqpQ1wbji6sNZotW_i8qxAVLTFToiRJohv5GLRRvwh4MxTlmeHdjlxn-FDlXtmVYA4pfCqDPNhLawuwK-pLw-J/s1600/bullet-suyb-namkna-blogspot-com-0001.gif) 0 5px no-repeat;padding-left:15px}
#related-1 li {list-style: none !important;}

Nhận xét

Tags

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Tìm kiếm Blog này

Advertisement

Responsive Advertisement

World

Music

Like Us Fanpage

Our Team Members

ads here

Facebook

About BlogTube

Blogger templates

  Mobile Logo Settings

  Mobile Logo Settings
  image

  Pages - Menu

  Blogroll

  ads here