Tăng dung lượng (max upload file size) trong .htaccess WordPress

Tăng dung lượng (max upload file size) trong .htaccess WordPress

Mở file .htaccess bằng text editor hoặc code editor, sau đó thêm mã sau:

php_value upload_max_filesize 128M

 php_value post_max_size 128M

 php_value max_execution_time 300

 php_value max_input_time 300

Nhận xét

Tags

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Tìm kiếm Blog này

Advertisement

Responsive Advertisement

World

Music

Like Us Fanpage

Our Team Members

ads here

Facebook

About BlogTube

Blogger templates

  Mobile Logo Settings

  Mobile Logo Settings
  image

  Pages - Menu

  Blogroll

  ads here